Harsh School of Nursing, Sutala Bk, Khamgaon

  Campus
  Motibagh Building
MIDC Turning,
Sutala Bk, Khamgaon Maharashtra 444303
Ph:- +91 7263 202244
Email:- harshschoolofnursing@gmail.com

  City Office
  Near Vitthal Nagri Sahakari Pat Sanstha
Opposite Panchayat Samiti, Tower Chauk
Nandura Road
Khamgaon Maharashtra 444303
Ph:- +91 7263 256603

  For Admissions
  +91 9767220245/+91 8806191970
harshschoolofnursing@gmail.com